Wilhelminaoord nieuwbouw in 2 fasen

In Wilhelminaoord worden aan de Kooimanstraat 18 nieuwe woningen gebouwd.
Het betreffen half vrijstaande woningen, rijwoningen en levensloopbestendige woningen.
De eerste fase is opgeleverd, de tweede fase is inmiddels opgestart.