VCA cursus

Januari 2019: De medewerkers hebben de VCA cursus met goed gevolg afgerond.