Certificaten

Dons en Troost beschikt over een aantal certificeringen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu. Hierdoor laten wij zien dat we doen wat we beloven. De certificaten zijn afkomstig van onafhankelijke keuringsinstanties.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is een veelzijdig programma waarmee Dons en Troost wordt getoetst en gecertificeerd op het VGM-beheersysteem.

ISO 9001:2015

De ISO 9001:2015 specificeert eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie t.a.v. het consequent leveren van producten die voldoen aan de eisen van de klant én aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ook stelt het zich ten doel om de klanttevredenheid te verhogen en de bedrijfsprocessen continu te verbeteren.

Forest Stewardship Council

De ‘Forest Stewardship Council®’ (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. Als u als klant afspreekt dat het hout (of een deel) wat toegepast wordt FSC®  gecertificeerd dient te zijn, dan garandeert Dons en Troost dat alle bedrijven in deze handelsketen (Chain of Custody) FSC® gecertificeerd zijn.

Woningborg

Woningbouwprojecten, maar ook particuliere woningen kunnen gebouwd worden onder de Woningborggarantie. De garantie betreft een afbouw- en herstelwaarborg. Daarnaast verzorgt Woningborg vooraf de juridische, financiële en technische toetsing van het bouwplan. Tijdens de uitvoering voert Woningborg steekproefsgewijs inspecties uit. Voor meer informatie zie ook www.woningborg.nl.