Hattem na-isolatie kap

Naast nieuwbouw voeren wij ook renovatie en onderhoudswerkzaamheden uit.
Bij deze woning wordt de kap van binnenuit geïsoleerd.