Dons en Troost

Dons & Troost is een familiebedrijf dat wil bouwen in de woningbouw, utiliteitsbouw en de agrarische sector voor opdrachtgevers die vragen om een slagvaardige, praktische en betrouwbare partner. Door de inzet van betrokken, eigen en vakbekwaam personeel zal voor alle partijen het beste rendement, en de beste kwaliteit worden behaald.

Onderwijs

In Schuinesloot wordt de CNBS verbouwd en uitgebreid. De onthulling van het bouwbord is feestelijk gevierd in aanwezigheid van de schoolkinderen. Na de oplevering van fase 1, wordt er volop gewerkt aan fase 2. Hiervoor wordt het gebouw aan de buitenzijde uitgebreid. Aan deze laatste fase wordt hard gewerkt om de fraaie lichte ruimten binnenkort aan de school op te leveren
Lees meer